ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z LEASINGU - ZAPRASZAMY

CETNAR - autoryzowany serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny kas fiskalnych i drukarek fiskalnych na terenie Łodzi i całego woj.łódzkiego.


      Cechuje nas fachowe doradztwo, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz szybki i rzetelny serwis na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego.

W swojej ofercie posiadamy kasy fiskalne z kopią elektroniczną, jaki i kasy fiskalne online, drukarki fiskalne online. 


Współpracujemy z wiodącymi producentami na rynku branży fiskalnej. W swojej ofercie handlowej posiadamy urządzenia firm:


Posnet, Datecs, Elzab, Emar, Elcom

 

29.04.2019 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie kas rejestrujących.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

1. od dnia 01.05.2019 zaczyna obowiązywać ustawa dotycząca kas fiskalnych ONLINE. W rozporządzeniu, zostały wymienione grupy podatników, które mają obowiązek wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych, na kasy ONLINE, łącznie z datami, do kiedy takiej wymiany należy dokonać.

 

2. zniesiono obowiązek zgłoszenia kasy ONLINE do US na papierowym druku, w celu otrzymania nr ewidencyjnego.

 

3. zmiana przypisań oznaczeń literowych, do stawek podatku lub zwolnienia od podatku wg nowych wymogów

( okres przejściowy do 31.07.2019)

4. podatnik ma obowiązek, zapoznać wszystkie osoby, prowadzące u niego ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, z jej zasadami. Informacje o zasadach oraz oświadczenie o zapoznaniu się z tymi zasadami, sporządzane są, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. (jedno dla podatnika, drugie dla pracownika)

 

Do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas ONLINE podatnicy będą zobowiązani w następujących terminach.

 

W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów - od 1 stycznia 2020 roku:

1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 lipca 2020 roku:

3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 stycznia 2021 roku:

5. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

ULGA Z TYTUŁU ZAKUPU KASY ONLINE:

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online.

Ulga nie obowiązuje w przypadku nabycia przez podatnika, kasy fiskalnej OFFLINE.

CZY KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA MUSI POSIADAĆ KASĘ FISKALNĄ/DRUKARKĘ FISKALNĄ, JAKIE WIĄŻĄ SIĘ Z TYM OBOWIĄZKI?

Przepisy, wymuszają posiadanie kasy rejestrującej, w momencie , gdy przedsiębiorca przekroczy 200000 tyś/zł obrotu, przy sprzedaży towarów/usług, na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych.

Jeśli zacząłeś działność, w innym miesiącu niż styczeń,należy wysokość obrotu zmuszającego do zainstalowania kasy/drukarki fiskalnej, obliczyć proporcjonalnie. I tak : dla działalości założonej 1 kwietnia limit w pierwszym roku będzie wynosił 15000 tyś/zł.

Obowiązek ten, nie dotyczy firm, które prowadzą sprzedaż, tylko dla osób prowadzących działaność gospodarczą. Wtedy, obrót ewidencjonowany jest w oparciu o faktury Vat.

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAKUPIE KASY FISKALNEJ BĄDŹ DRUKARKI FISKALNEJ

Przy zakupie kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej, tak na prawdę kupujący i serwis, nie potrzebują żadnych dokumentów.

Wystarczy, przed wizytą, przygotować dane  takie jak:

- nazwa firmy + imię i nazwisko właściciela (przy firmie jednoosobowej),

- adres siedziby firmy + adres instalacji kasy jeśli jest inny niż siedziby. W przypadku kasy/drukarki mobilnej, w nagłówek , wpisywany jest adres siedziby + dopisek "kasa mobilna",

- NIP firmy

KASA FISKALNA CZY DRUKARKA FISKALNA ?

KASA FISKALNA - podstawowe, samodzielne urządzenie, służące do wystawiania paragonów fiskalnych. Baza towarów/usług, może być programowana bezpośrednio z klawiatury urządzenia. Urządzenia dostępne w wersji mobilnej, oraz stacjonarnej.

DRUKARKA FISKALNA - w odróżnieniu od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna, nie może pracować samodzielnie. Wchodzi ona w skład komputerowych systemów sprzedaży. Jej zadanie, polega na rejestracji oraz wydruku paragonów fiskalnych.  Do rejestracji paragonów na drukarce fiskalnej, może być używany dowolny program sprzedaży, potrafiący sterować drukarką fiskalną.

UWAGA !!!

Wybierając drukarkę fiskalną należy pamiętać, aby wybrać urządzenie, ktróre ma bazę większą o min.30%, od tej , którą mamy aktualnie, ponieważ wraz z rozwojem firmy, baza towarowa może się powiększyć, a pojemności drukarki fiskalnej, nie da rady zwiększyć.


CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY ZAKUPIE KASY FISKALNEJ BĄDŹ DRUKARKI FISKALNEJ ?

Oferta na zakup kas fiskalnych oraz drukarek fiskalnych na rynku jest bardzo bogata.... od najtańszych, aż do  najbardziej nowoczesnych rozwiązań - kas systemowych.

Jak wybrać urządzenie, które będzie najbardziej odpowiednie do naszej działalności, czym kierować się przy jego zakupie, na co zwracać uwagę......... Poniżej kilka z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na wybór właściwego urządzenia.

1. ilość wystawionych paragonów fiskalnych (dziennie),

2. ilość sprzedawanego asortymentu ( ilość PLU dostępna w kasie fiskalnej)

3. ilość kasjerów ( jeśli chcemy rozliczać każdą osobę obsługującą kasę z utargu)

4. sprzedaż stacjonarna czy mobilna ( gabaryty kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej, wydajność akumulatorów )

5. ilość dostępnych w kasie fiskalnej czy drukarce fiskalnej, portów komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (szuflada, skaner, waga,terminal kart płatniczych)

6. do gabinetów lekarskich czy kancelarii prawniczej, na szczególną uwagę zasługiwać będzie - nowoczesny design, prosta obsługa, niewielkie gabaryty.

WAŻNE !!!

Przy wyborze firmy w której zakupimy kasę fiskalną czy drukarkę fiskalną, bardzo ważna jest lokalizacja wybranego serwisu, który w póżniejszym okresie będzie świadczył nam usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów  jak i ewntualnych napraw, czy łatwy dostęp do materiałów eksploatayjnych.


ZAKUP KASY FISKALNEJ CZY DRUKARKI FISKALNEJ WARTO DOBRZE PRZEMYŚLEĆ.

W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA PODATNIK MA OBOWIĄZEK ZAPRZESTAĆ SPRZEDAŻY, JEŚLI NIE POSIADA KASY BĄDŹ DRUKARKI FISKALNEJ REZERWOWEJ.W jaki sposób można odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej.

Ulgę na zakup kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej odliczmy w zależności od formy rozliczania się z podatku VAT.

- będąc czynnym płatnikiem VAT - ulga obniża podatek VAT w przypadku, gdy takowy występuję do zapłaty, bądź  podatnik otrzyma zwrot na konto bankowe,

- będąc podatnikiem zwolnionym z podatku VAT - zwrot za zakup kasy/drukarki fiskalnej , przelewany jest na konto bankowe podatnika. W tym celu należy złożyć we właściwym US, oświadczenie o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy/drukarki fiskanej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku zwrot nie może przekroczyć 90% wartości urządzenia, nie więcej niż 700,00 zł

Pamiętaj !!!

Z ULGII NA ZAKUP KASY FISKALNEJ MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO RAZ !!!


Przegląd techniczny kasy/drukarki fiskalnej.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy/drukarki fiskalnej, powinien być wykonywany, nie rzadziej niż co 24 m-ce, od daty ufiskalnienia urządzenia.

Instnieje możliwość wykonania przeglądu rocznego, co daje nam przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny

Sankcje za brak przeglądu.

Zgodnie z art.111 ust.6 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany, do zwrotu wydatkowanej kwoty na zakup kasy fiskalnej w przypadku gdy:

- zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, przed upływem 3 lat od dnia fiskalizacji kasy,

- nie dokonują w obowiązującym terminie, przeglądów technicznych przez właściwy serwis. Przeglądu, bądź naprawy może dokonać tylko i wyłącznie serwis w którym kasa/drukarka fiskalna, została ufiskalniona.

RAPORT DOBOWY

Raport dobowy z kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej, wykonujemy zawsze na koniec dnia, po zakończeniu sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie wykona takiego raportu, podczas włączenia kasy fiskalnej w kolejnym dniu pracy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat  "WYKONAJ RAPORT DOBOWY" (tylko w nowych kasach), czyli kasa przypomi o zaległym raporcie, tym samym unikniemy zsumowania obrotów z dwóch dni.

W dniu,  w którym nie ma sprzedaży - nie wykonujemy raportu dobowego.

Jest to bardzo ważne, ponieważ żywotność kasy/drukarki fiskalnej, określa się na 1830 raportów dobowychZmiana serwisu kasy/drukarki fiskalnej

W celu dokonania zmiany serwisu z dotychczasowo obsługującego naszą firmę na inny, wskazany przez podatnika, należy udać się do firmy przejmującej serwis z książką serwisową naszego urządzenia fiskalnego, wypełnić odpowiedni wniosek, gdzie należy m.in. podać przyczynę zmiany serwisu, wysłać go do producenta. Dopiero po decyzji producenta, nowy serwis (jeśli uzyskał zgodę na przejęcie serwisu), może wypełnić książkę serwisową, i dokonać przeglądu bądź naprawy urządzenia.

Jeśli dotychczasowy serwis istnieje, zmiana taka jest płatna. Wysokość jej, uzależniona jest od aktualnej ceny, jaką pobiera producent za takową zmianę.

W przypadku gdy dotychczasowy serwis zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, bądź nie ma aktualnych uprawnień serwisowych - zmiana taka , jest bezpłatna.

Zaginięcie książki serwisowej - co dalej ?

Podatnik posiadający w użytkowaniu kasę/drukarkę fiskalną, ma obowiązek okazać ją na żądanie urzędu skarbowego. W książce serwisowej powinny znajdować się następujące wpisy:

- daty wykonywanych przeglądów okresowych,

- interwencje serwisowe,

- nr ewidencyjny nadany przez US.

W przypadku jej zaginięcia, należy wystąpić do serwisu obsługującego kasę fiskalną, o wydanie duplikatu książki serwisowej, oraz konieczne jest zgłoszenie zaginięcia do właściwego US.

Zwrot towaru/reklamacja

Przy każdym zakupie, kasjer ma obowiązek wydać klientowi paragon fiskalny, który jest potwierdzeniem dokonania zapłaty a jednocześnie niezbędnym dokumentym do dokonania zwrotu/reklamacji towaru/usługi.

Osoba zwracająca bądź reklamująca towar/usługę, ma obiązek przedstawić osobie uprawnionej do przyjęcia zwrotu/reklamcji, paragon wydrukowany z kasy/drukarki fiskalnej. Na tej podstawie możemy przyjąć towar, a paragon wpiąć do zeszytu "błędów i korekt", i opisać powód jego przyjęcia . Na tej podstawie, osoba księgująca firmę, nie wliczy kwoty z opisanego paragonu do obrotu miesięcznego.

Zeszyt taki musi być zatytuowany "Zeszyt błędów i korekt do kasy/drukarki fiskalnej o nr fab. i nr uni." , należy go przetrzymywać, aż do monetu likwidacji danej kasy/drukarki fiskalnej.

Awaria kasy/drukarki  fiskalnej - co dalej

Awaria kasy fiskalnej, może spotkać każdego przedsiębiorcę. W tej sytuacji, należy niezwłocznie powiadomić serwis, który usunie usterkę. Jeżeli podatnik, nie posiada urządzenia rezerwowego, powinien zaprzestać sprzedaży, do czasu naprawy kasy fiskalnej.

Konsekwencje z tytułu sprzedaży towarów/usług, pomimo awarii kasy/drukarki fiskalnej

Przedsiębiorca, który ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji wynikających, z nieewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Przede wszystkim musi wiedzieć, że:

- może zostać posądzony o wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe,

- będzie zmuszony do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej (w przypadku kiedy takowa została pobrana),

- kara finansowa nałożona przez organ podatkowy, może wynosić 30% podatku naliczonego przy zakupie towarów, usług

- kara grzywny wynosząca nawet do 180 stawek dziennych

Posumowując - gdy popsuje się kasa fiskalna, a nie możemy zaprzestać sprzedaży, warto zainwestować w tzw, kasę rezerwową. Zakup takiej kasy, nie jest obowiązkowy, jednak posiadając takową, podatnik może w razie awarii, zakończenia pamięci fiskalnej, bez przerwy w sprzedaży, prowadzić swoją działalność gospodarczą.

Pomyłka na kasie fiskalnej - co dalej

W przypadku pomyłki przy wystawianiu paragonu fiskalnego, w momencie, kiedy kasjer jest przed zatwierdzeniem sprzedaży na kasie fiskalnej (naciśnięcie klaisza "GOT", "GOTÓWKA", bądź "RAZEM"), można, takąoperację anulować , i wystawić klientowi poprawny paragon. W takim przypadku, kwota z błednie wystawionego paragonu, nie będzie wliczona do utargu dziennego, natomiast, będzie widoczna w raporcie dobowym z danego dnia na pozycji "WARTOŚĆ ANULOWANYCH POZYCJI' oraz "ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW" , w części niefiskalnej w/w raportu.

Natomiast, jeśli błąd został zauważony, w momencie kiedy paragon został już zatwierdzony, nie jest możliwy do cofnięcia, na poziomie kasy.

Taki paragon, kasjer zostawia w szufladzie kasowej z opisem, jaki dokładnie błąd został popełniony, np. zamiast kwoty 100,00 zł nabito kwotę 1000,00 zł - na tej podstawie księgowa odejmuje w danym miesiącu korygowaną pozycję, od ogólnego utargu miesięcznego. Należy wykonać ksero, korygowanego paragonu, i wraz z oryginałem wpiąć go do zeszytu "BŁĘDÓW I KOREKT" , dodać opis (powód korekty) i pozostawić w dokumentach księgowych.

Faktura czy paragon fiskalny

Bardzo często słyszymy pytanie "CZY MUSZĘ WYSTAWIAĆ PARAGON JEŚLI KLIENT CHCE FAKTURĘ".

Są dwie opcje:

1. Jeśli faktura wystawiana jest dla osoby prywatnej , sprzedawca ma obowiązek najpierw zarejestrować sprzedaż na kasie/drukarce fiskalnej. Faktura wypisywana jest DO PARAGONU, nigdy odwrotnie. Oryginał otrzymuje kupujący, a sprzedający, do kopii faktury dopina paragon fiskalny.

2. Jeśli zakup dokonywany jest na firmę, nie ma obowiązku rejestracji tej sprzedaży na kasie fiskalnej/drukarce fiskalnej. Jedynym dokumentem potwierdzającym transakcję, jest FAKTURA VAT.

Jak wygląda kontrola kasy/drukarki fiskalnej przez Urzędnika.

Każdy właściciel firmy, która ma obowiązek posiadać kasę fiskalną, musi liczyć się z kontrolą  Urzędu Skarbowego.

Poniżej przedstawiamy główne aspekty jego zaintersowań:

- poprawne wydawanie paragonu z kasy fiskalnej, klientowi.

- książka serwisowa - powinna być dostępna, zawsze obok kasy fiskalnej,

- aktualność przeglądów technicznych,

- obecność numeru ewidencyjnego w widocznym miejscu, na kasie fiskalnej,

- zgodność nr fabrycznego i unikatowego,

- stan plomb, które muszą pozostać nie naruszone,

- stan techniczny kasy,

- poprawność zaprogramowania nagłówka,

- poprawność zaprogramowania sprzedawanych towarów bądź usług, ( nazwa musi być jednoznaczna dla kupującego),

Jeśli nie ma zastrzeżeń, kontrola kończy się spisaniem protokołu, gdzie znajdziemy adnotację, o poprawność użytkowania ksay/drukarki fiskalnej.