Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży w 2017 r.

 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas stanowi likwidacja 2-miesięcznego okresu na wprowadzenie urządzenia fiskalnego dla podatników świadczących usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne.

W § 5 ust. 7 tego aktu prawnego czytamy:

§ 5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca planujący rozpoczęcie wykonywania jakiejkolwiek czynności z § 4 musi zakupić, zgłosić w urzędzie i zafiskalizować przy pomocy uprawnionego serwisanta kasę fiskalną jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Dostawę towarów i świadczenie usług z całego katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas należy bowiem ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego już od pierwszej sprzedaży.

Jeżeli podatnik wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów – traci do niego prawo z chwilą wykonania czynności z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.