ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  2016

 

 

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało, nowe rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych).

 

Przewidziano m.in. utrzymanie dotychczasowego limitu obrotu w wysokości 20 tys. zł, który pozwala niektórym podatnikom na zwolnienie. Aktualnie muszą oni stosować urządzenia, jęsli świdczą usługi na rzecz klientów indywidualnych.

 

Zmiany obejmą prawników, doradców podatkowych oraz lekarzy. W przyszłym roku, otrzymają oni możliwość uzyskania zwolnienia, ale pod ściśle określonymi warunkami

1. dokonywanie płatności za ich usługi wyłącznie na konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub za pośrednictwem poczty.

2. świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca porozumiewa się ze swoim klientem na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.  

 

Wprowadzony zostanie dodatkowy tytuł zwolnieniowy dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

 

 

Nowy akt będzie jednak prawdopodobnie obowiązywać tylko przez kolejny rok, ponieważ resort finansów zamierza przeprowadzić szerszą reformę dotyczącą kas fiskalnych